Księgowość

Posiadanie dobrego księgowego, który zna wszystkie obowiązujące przepisy i jest na bieżąco ze wszelkimi zmianami to ogromny atut. W POWER CONSULTING pracujemy tylko z takimi Ekspertami. Nasi księgowi pomogą w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów. Zadbają o wszystkie obowiązujące dokumentacje, raporty i sprawozdania.

 

Księgi rachunkowe
Księgi przychodów i rozchodów
Dokumentacja w zakresie podmiotów powiązanych
Okresowe raporty
Sprawozdania finansowe
Zestawienia statystyczne dla GUS
Sprawozdania do NBP
Monitorowanie stanu należności i zobowiązań