Wady i zalety prowadzenia firmy w formie Spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi jedną z najpopularniejszych metod prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Decyduje się na nią bardzo duża część przedsiębiorców, zwłaszcza, że może zostać utworzona przez jedną osobę lub kilku wspólników. Warto pamiętać, że tak jak każda forma działalności ma kilka zalet, jak i wad.

Zalety

Jedną z głównych zalet spółki jest ograniczona odpowiedzialność wspólników. Spółka ta ponosi odpowiedzialność za zobowiązania jako osoba prawna. Oznacza to, że jej wspólnicy nie odpowiadają własnym majątkiem wobec wierzycieli. Z uwagi na osobowość prawną, firma o tej formie działalności może sama zaciągać zobowiązania i nabywać prawa (np. prawo własności nieruchomości). Stanowi to podstawową różnicę pomiędzy spółką kapitałową, a spółkami osobowymi takimi jak spółka jawna czy komandytowa.

Kolejną zaletą są niskie koszty założenia. Minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5.000 złotych. Dla porównania w przypadku spółki akcyjnej, kapitał wynosi do 100.000. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wymaga również sporządzenia aktu notarialnego – może zostać zawarta bez udziału notariusza, tylko przez Internet lub poprzez portal S24.  

Warto również wspomnieć o braku obowiązku opłacania składek ZUS, w przypadku kiedy spółka posiada więcej jak jednego wspólnika, oraz o możliwości dziedziczenia udziałów spółki.

Wady

Jedną z wad Spółki z o. o. jest możliwość wystąpienia podwójnego opodatkowania dochodów, w przypadku chęci wypłaty zysku ze spółki Spółka najpierw płaci podatek dochodowy od osób prawnych CIT w wysokości 9% – w przypadku preferencyjnej stawki CIT lub 19%. Następnie przy realizacji wypłaty dywidendy, dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Istnieje także możliwość wyboru opodatkowania tzw. CIT Estońskim.

W związku z tym, że często wspólnicy spółki, zasiadają także w zarządzie spółki, są także inne sposoby wypłaty zysku m.in. poprzez powołanie/mianowanie na funkcje kadencyjne np. Członka Zarządu. Obecnie jednak przedmiotowe wynagrodzenie podlega oskładkowaniu składkami ZUS.

Członkowie zarządu mają również obowiązek sporządzania i składania rocznych sprawozdań finansowych. Odbywa się to pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wspólnicy są zobowiązani do przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych, podlegających dodatkowo kontroli biegłego rewidenta. Obowiązkowe jest również prowadzenie księgowości. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi prowadzić pełną księgowość, a zatem metodę znacznie bardziej złożoną i kosztowną niż karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany albo księga przychodów i rozchodów.